کیش شهرک صدف. فاز 2. خیابان هیرمند .297. هتل آپارتمان احتشام راد
07644454026 - 09172030072 - 09172020072

حمله دزدان دریایی در کیش

1396/07/28
حمله دزدان دریایی در کیش
حمله دزدان دریایی در کیش

حمله دزدان دریایی به لنج ماهیگیری ایرانی و ربودن صیادان / دزدان دریایی برای آزادی هر صیاد ۱۵۰۰ دلار خواسته‌اند

علیم افشار، مدیرعامل تعاونی صیادان چابهار و کنارک:
با اتفاقی که دو روز قبل برای دومین لنج ماهیگیری ایرانی افتاد، اکنون شمار صیادان ربوده شده به ۴۴ نفر رسیده است.
دزدان دریایی برای آزادی هر یک از صیادان در بند ۱۵۰۰ دلار خواسته‌اند که اگر به زندگی این صیادان نگاهی بیندازیم حتی ۱۰۰ دلار هم ندارند، بپردازند