کیش شهرک صدف. فاز 2. خیابان هیرمند .297. هتل آپارتمان احتشام راد
07644454026 - 09172030072 - 09172020072
سوئیت دو خواب vip5
اجاره
قیمت از تاریخ 1396/08/10 الی 1396/09/10 3000000 ریال
هر شب 2,500,000 ریال

سوئیت دو خواب vip5

سوئیت دو خواب vip4
اجاره
قیمت از تاریخ 1396/08/10 الی 1396/09/10 3000000 ریال
هر شب 2,500,000 ریال

سوئیت دو خواب vip4

سوئیت دو خواب vip3
اجاره
قیمت از تاریخ 1396/08/10 الی 1396/09/10 3000000 ریال
هر شب 2,500,000 ریال

سوئیت دو خواب vip3

سوئیت دو خواب vip2
اجاره
قیمت از تاریخ 1396/08/10 الی 1396/09/10 3000000 ریال
هر شب 2,500,000 ریال

سوئیت دو خواب vip2

سوئیت بدون خواب
اجاره
قیمت از تاریخ 1396/08/10 الی 1396/09/10 1700000 ریال
هر شب 1,200,000 ریال

سوئیت بدون خواب

سوئیت یک خواب vip
اجاره
قیمت از تاریخ 1396/08/10 الی 1396/09/10 2200000 ریال
هر شب 1,700,000 ریال

سوئیت یک خواب vip

اجاره سوئیت در کيش-اجاره آپارتمان در کیش-اجاره ویلا در کیش